Головна

Засновник: Запорізька державна інженерна академія.

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 21933-11833ПР від 23.03.2016 р.

Реферативні бази даних: НБУ ім. В.В. Вернадського;

Періодичність видання: шість разів на рік.

Видання входить до «Переліку друкованих фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» на підставі Наказу МОН України від 11 липня 2016 № 820 (Додаток 12).

Тематика журналу: у журналі висвітлюються актуальні питання економічної теорії та історії економічної думки; світового господарства та міжнародних економічних відносин; економіки та управління підприємствами; інноваційної та інвестиційної діяльності; бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту; фінансів та податкової політики; математичних методів та інформаційних технологій в економіці; сучасного менеджменту та інших галузей економічної науки.

Мова видання: українська, російська, англійська, німецька, польська.

Індекс міжнародного центру періодичних видань: ISSN 2312-9395

Index Copernicus: Indexed in the ICI Journal Master List

Головний редактор: Коваленко Олена Валеріївна, доктор економічних наук, професор.

Відповідальний секретар: Морщенок Тетяна Сергіївна, кандидат економічних наук, доцент.

Члени редакційної ради:
Воронкова В.Г. (доктор філософських наук, професор), Гринько Т.В. (доктор економічних наук, професор), Двігун А.О. (доктор економічних наук, професор), Колосов А.М. (доктор економічних наук, професор), Макаренко А.П. (доктор економічних наук, професор), Меджибовська Н.С. (доктор економічних наук, професор), Метеленко Н.Г. (доктор економічних наук, професор), Орловська Ю.В. (доктор економічних наук, професор), Салига К.С. (доктор економічних наук, професор), Семенов А.Г. (доктор економічних наук, професор), Сталінська О.В. (доктор економічних наук, професор), Шапошников К.С. (доктор економічних наук, професор), Абдугалієв А.М. (Ph.D. in Economics), Марчін Вінерскі (Ph.D. in Economics), Морозов Л.В. (доктор технічних наук, професор), Саткалієва Т.С. (доктор економічних наук, професор), Шелег М.С. (доктор економічних наук, професор).

Адреса редакції: просп. Соборний 226, кабінет 417, м. Запоріжжя, Україна, 69006