Випуск № 2 (14) / 2018

Завантажити журнал одним файлом
Випуск № 2 (14) 2018 


Титульна сторінка

Зміст

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Гончарук І.В.
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БАГАТОСТОРОННІХ РИНКІВ В УМОВАХ ЧЕТВЕРТОЇ ПРОМИСЛОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Шашина М.В.
ЕКОНОМІЧНІ ПАРАМЕТРИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Baranovska I.V.
THE CONCEPTUAL BASIS OF FORMING THE POLICY OF UKRAINIAN ECONOMY MODERNIZATION IN CONDITIONS OF GLOBAL COMPETITION
Борщук Є.М., Заверуха М.М.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ ДЕТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
Гнатенко Є.Ю.
ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ АГРОВИРОБНИЧИХ КЛАСТЕРІВ
Іванова Н.С.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
Лозовська Н.М., Рожко З.П., Струс Л.А.
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ М’ЯСОПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ
Ортіна Г.В.
АНТИКРИЗОВИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ ЯК ФАКТОР ЕФЕКТИВНОЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ
Серських Н.С.
ПРОФЕСІЙНІ ПОСЛУГИ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Стоєв В.Л., Дженков Є.О.
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
Дробишева О.О., Гречка А.О.
ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЙОГО ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ
Журавель Ю.В.
РОЗВИТОК ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ: АНАЛІЗ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Завідна Л.Д.
КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ ТА ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ
Metelenko N.G., Kovalenko O.V.
INFRASTRUCTURE AND CONCEPTUAL BASIS OF TRANSPORT LOGISTICS
Мироненко П.С., Лазаренко М.П.
НАУКОЄМНЕ ВИРОБНИЦТВО: СУТНІСТЬ, ПРОБЛЕМИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
Семенова Т.В., Кербікова А.С.
ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНОГО РІВНЯ ЛИВАРНОГО ВИРОБНИЦТВА
Shenderivska L.P.
URGENT DIRECTIONS OF DEVELOPMENT FOR PUBLISHING AND PRINTING COMPLEX ENTERPRISES
Шматько Н.М.
ПРОЕКТНО-ПРОЦЕСНИЙ ПІДХІД ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ РОЗВИТКУ ВЕЛИКОМАСШТАБНОЇ ЕКОНОМІКО-ВИРОБНИЧОЇ СИСТЕМИ
Шмиголь Н.М., Коваленко О.В., Антонюк А.А.
ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ СТВОРЕННЯ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНИХ ЦЕНТРІВ В УКРАЇНІ

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Бричко А.М.
ЕНДОГЕННІ ФАКТОРИ РЕГІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
Ліба Н.С.
МОДЕЛІ ВЗАЄМОДІЇ ТА ВЗАЄМОВІДНОСИН МІЖ БАЗОВИМИ ІНСТИТУЦІЯМИ ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ (ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ)
Тимечко І.Р.
РОЗВИТОК ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В РОЗРІЗІ ЗАХІДНИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Плисенко Г.П.
МОДЕРНІЗАЦІЙНІ ПРАКТИКИ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Алескерова Ю.В., Гурніцька С.О.
ОРГАНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ РОБОТИ ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
Хома І.Б., Батюк М.С.
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ КРИПТОВАЛЮТ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХНЬОГО РОЗВИТКУ НА СВІТОВИХ ФІНАНСОВИХ РИНКАХ
Ковальський А.О.
ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ У КОМУНАЛЬНИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ: МЕХАНІЗМИ ФІНАНСУВАННЯ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Шевченко Л.Я., Карченкова О.Л.
АУДИТ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
Мичак Н.О.
ПОРЯДОК РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО НЕОБОРОТНІ АКТИВИ, УТРИМУВАНІ ДЛЯ ПРОДАЖУ, У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Фокіна-Мезенцева К.В.
АУДИТ В СФЕРІ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВА