Випуск № 3 (15) / 2018

Завантажити журнал одним файлом

Випуск № 3 (15) 2018 


Титульна сторінка

Зміст

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Гончарова А.О.
ШВЕЦІЯ – ПРОВІДНА КРАЇНА У СФЕРІ DOING BUSINESS
Король М.М., Посипанко О.А.
АНАЛІЗ ДИНАМІКИ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ КИТАЮ
Стефанків О.М., Данилишин В.І.
ВПЛИВ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ НА НАЦІОНАЛЬНУ ЕКОНОМІКУ
Стройко Т.В., Буркун В.В.
ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМВ УКРАЇНІ ТА СВІТІ
Черепанич С.М.
СВІТОВИЙ ДОСВІД СТРАХУВАННЯ ЕКСПОРТНИХ КРЕДИТІВТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Бурбела А.Л.
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ ПРОТИДІЇ ТУБЕРКУЛЬОЗУ
Мардус Н.Ю.
АНАЛІЗ ЕЛЕМЕНТІВ РИНКОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
Речка К.М.
РЕГУЛЮВАННЯ І ПІДТРИМКА ДЕРЖАВОЮ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
Суска А.А.
ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ СТАНОВЛЕННЯ РИНКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНИХ ПОСЛУГ ЛІСУЯК ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ ЛІСОВОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Філяк М.С.
ЕЛЕМЕНТИ СОЦІОЕКОНОМІЧНОЇ ТИПОЛОГІЇ МІСТ МИНУЛОГО

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Гринько Т.В., Гвініашвілі Т.З.
МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВАВ КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ
Дробишева О.О., Бучакчійська Ю.М.
УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ КРИЗИ
Живко З.Б., Мартин О.М., Музика С.Н.
АЛГОРИТМ ПОКРАЩЕННЯ УПРАВЛІННЯ ДІЛОВОЮ РЕПУТАЦІЄЮ БАНКУ
Коваленко О.В., Бахтін І.В.
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ В УКРАЇНІ ТА ЙОГО ВПЛИВНА ІНВЕСТИЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ
Коваленко О.В., Дробишева О.О., Касимов С.М.
АНАЛІЗ РІВНЯ ТА ФАКТОРІВ АКТИВІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ
Коваленко О.В., Лихойванова А.О.
ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПРЕС-АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
Панченко В.А.
ФУНКЦІОНАЛЬНІ СКЛАДОВІ СИСТЕМИ КАДРОВОЇ БЕЗПЕКИ
Решетнікова І.Л.
СУБКОНТРАКТНІ ВІДНОСИНИ В ЛАНЦЮГУ ПОСТАВОК ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
Черниш О.В.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Юрій Е.О., Руснак Т.В.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВУ СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Ілляшенко К.В., Ілляшенко Т.О., Карпіщенко О.І.
РИНОК ЖИТЛОВОЇ НЕРУХОМОСТІ ЯК ІНДИКАТОР ЯКОСТІ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ,СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Слюсаренко В.Є.
АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТІВ ТРЬОХСТОРОННЬОГО ПАРТНЕРСТВА

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Лемберг А. Г., Шевченко В. А.
РІВЕНЬ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ПРОЦЕСІВ НА ВАЛЮТНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ
Простебі Л. І.
ПОДАТКОВИЙ СКЛАДНИК ДОХОДНОЇ ЧАСТИНИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Зелікман В.Д., Сокольська Р.Б., Щебетовська Ю.В.
МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОБЛІКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Назарова К.О., Гнатченко Д.Д.
КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ТОРГОВЕЛЬНИХ МЕРЕЖ
Трачова Д.М.
ОБЛІКОВО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛЮЗДІЙСНЕННЯ АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
Шевчук О.А., Брик М.М.
АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ В АГРОПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХІЗ ВИКОРИСТАННЯМ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Юрченко М.Є.
ЗНАХОДЖЕННЯ ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇЗА СТОХАСТИЧНИХ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ
Кравчун А.С.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПЛАТФОРМ
Оперенко С.Г.
ПЕРЕДУМОВИ ТА НАПРЯМИ ПОДАТКОВОГО ВПЛИВУ НА СТИМУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ